Numerologisk analys

En numerologisk analys ger dig en djup insikt i dig själv.

Du får en guidning i dina siffror (födelsedatum och nuvarande namn) och du vill uppleva att känna igen dig och kanske också förstå dina känslor/ passioner och rädslor ännu bättre.

En numerologisk analys hjälper dig till djupare insikt både i förhållande till dig själv, ditt jobb och dina relationer.

Numerologisk analys – 60 min.:

Pris: 1079 kr.

Numerologisk session – nytt namn och energier:

Pris: 3200 kr.